W szkole filmowej Warszawa można


AMA FILM ACADEMY to amafilmacademy.pl wyjątkowa szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w wielu dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa otworzył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach związanych z filmem w kraju i za granicą. W szkole zatrudnieni są uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i kompetencje na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na danym kierunku, np. filmowy, ale można również pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma kształcenia przybliża uczniom meandry sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to cenny zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.

Copyright © 2019 Studiawwarszawie.pl